Miskolci Egyetem

Minőségügyi Kihelyezett Intézeti Tanszék

A Minőségügyi Kihelyezett Tanszék története

A diósgyőri kohászat és gépgyár mérnökei a kezdetektől fogva részt vettek a Miskolci Egyetem (ME) jogelődje, a Nehézipari Műszaki Egyetem kohó- és gépészmérnök hallgatóinak képzésében, oktatásában.


Az 1986-90-es időszakban a diósgyőri kohászat területén OMFB támogatással Vaskohászati Minőségellenőrző Központ jött létre, melynek mai neve Metalcontrol Vaskohászati Minőségellenőrző és Anyagvizsgáló Központ Kft. (MC)


A Miskolci Egyetem Rektori Kabinetje a Kohómérnöki Kar előterjesztése alapján 1991. április 8-i ülésén egyhangúlag jóváhagyta a MC Kft-vel való együttműködés bővítését és felhatalmazta a Kohómérnöki Kar dékánját konkrét javaslat kidolgozására.


1991. október 7-én a ME rektora, a Kohómérnöki Kar dékánja és a MC Kft. ügyvezetője és tulajdonosának képviselője szerződést írt alá Kihelyezett Minőségbiztosítási Tanszék együttes létrehozására azzal a céllal, hogy a szerződő felek saját adottságaikat és lehetőségeiket jól szervezett együttműködéssel jobban kihasználva előmozdítsák a jobb minőségű termékek, szolgáltatások megjelenését a hazai és nemzetközi piacokon, a minőség kultúra elterjesztését.


1994. júliusára a tanszék megszervezése befejeződött és elfogadást nyert a Minőségbiztosítási szakirányú képzés tanterve.


Az Minőségügyi Kihelyezett tanszék létrehozott egy Alkalmazott Méréstechnológiai Laboratóriumot, melyet a MC Kft. telephelyén működtetett.


A Anyag- és Kohómérnöki Kar Minőségbiztosítás szakirányán 2001-ben végzett az utolsó évfolyam, azóta kiegészítő szakirányon történik a minőségügyi ismeretek átadása.


2011. január 1-jétől a Tanszék az Energia- és Minőségügyi Intézet keretein belül, Intézeti Tanszékként működik.


előző oldal előző oldal